Audyty budynków


Audyty budynków
Audyty budynków

Oferujemy Państwu wykonanie audytów dla istniejących lub projektowanych budynków.

 

Celem audytu jest:

 • ocena poprawności wykonania obiektu budowalnego pod względem techniczno-budowlanym,
 • ocena budynku pod względem formalno prawny. Zgodności wykonania z projektem budowlanym, pozwoleniame na budowę oraz warunkami technicznymi,
 • ocena budynku pod względem bezpieczęństwa pożarowego,
 • ocena budynku pod względem wymagań sanepid,
 • ocena ryzyk i zagrożeń związanych z zakupem nieruchomości,
 • ocena energetyczna budynku
 • wskazanie koniecznych do przeprowadzenia prac, odbiorów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • ocena kosztów prac remontowo-naprawczych,
 • ocena wartości budynku,
 • wskazanie pilych prac naprawaczych,
 • inne analizy na życzenie klienta,

 

Audyt budynku szkoły we Wrocławiu
Audyt budynku pensjonatu w Sklarskiej Porębie
Audyt budynku szkoły we Wrocławiu
Audyt budynku szkoły we Wrocławiu
Audyt budynku szkoły we Wrocławiu
Audyt budynku szkoły w Ostrowie Wlkp
Audyt budynku szkoły we Wrocławiu