Budowlana pomoc prawna


Budowlana pomoc prawna
Budowlana pomoc prawna

Oferujemy Państwu, pomoc techniczną i prawną w pełnym zakresie procesu budowlanego obejmującą:

- sporządzanie i weryfiację umów o roboty budowlane,

- opinie technicze wykonnych prac,

- ekspertyzy budowlane,

- sporządzanie pism w ramach sporów w procesie budowlanym

- legaliazacje samowoli budowlanych,

- zakończenie budowy,

- zmiany kierownika budowy,

- zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Poniżej przykłady prowadzonych tematów

Opinia techniczna po odbiorze mieszkania
Opinia techniczna po odbiorze mieszkania

Opinia techniczna dotycząca prac wykonanych w lokalach mieszklanych w budynku wielorodzinnym w Budzyniu

Opinia techniczno-prawna określająca możliwości przeprowadzenia inwestycji w zakresie remontowym

Opinia techniczna prawidłowości wykonania ocieplania budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych

Opinia techniczna dotycząca prawidłowości wykonania ocieplania ścian budynku w trakcie budowy

Opinia techniczna wraz ze sporządzeniem pisma w sprawie prawidłowości wykonania posadzek cementowych