Budujemy na wodzie


Budujemy na stawie
Budujemy na stawie

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

 

Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac poniżej posadowienia budynku. Najczęściej stosowane metody obniżenia poziomu wód gruntowych to zastosowanie igłofiltrów lub drenażu. Wybór metody zależy przede wszystkim od występujących warunków gruntowych.

Chudy beton na dnie wykopu
Chudy beton na dnie wykopu

Grunty spoiste-drenaż

 

Występowania wysokiego poziomu wód gruntowych w gruntach spoistych wymaga zastosowania drenażu, który najlepiej wykonać, jako docelowe odwodnienie budynku. W gruntach spoistych zalecane jest stosowanie drenażu z rur PCV w osnowie z włókien kokosowych, które zabezpieczają go przed zamuleniem drobnymi cząsteczkami gruntu. Dla prawidłowej długotrwałej pracy drenażu zalecane jest obsypanie go warstwą żwiru, dodatkowo zabezpieczonego warstwą geowłókniny. Oczywistym jest, iż drenaż należy wykonać poniżej poziomu przemarzania gruntów, tak by spełniał on swoją funkcję również w okresie zimowym. Drenaż układany jest dookoła budynku poniżej poziomu posadowienia. Ułożenie drenażu ze spadkiem zapewnia odprowadzenie wody gruntowej do studni umieszczonych najczęściej w narożnikach budynku np. wg. schematu(rys.2)(...)

 

Cały artykół do pobrania poniżej w pdf

[pobierz] 4.2 MB roboty-fundamentowe-ponizej-poziomu-wod-gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych-drenaż

 

Igłofiltry
Igłofiltry

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych(2)

 

Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac poniżej posadowienia budynku. Najczęściej stosowane metody obniżenia poziomu wód gruntowych to zastosowanie igłofiltrów lub drenażu. Wybór metody zależy przede wszystkim od występujących warunków gruntowych.

 

Grunty nie spoiste-igłofiltry

 

Występowania wysokiego poziomu wód gruntowych w gruntach niespoistych umożliwia zastosowanie oprócz drenażu również igłofiltrów. Igłofiltry są metodą mniej praco i kosztochłonną od drenażu, a po zakończeniu robót można je bardo szybko zdemontować. Metoda działania igłofiltrów polega na wprowadzeniu w grunt rur z tworzywa sztucznego.(...)

 

Cały artykół do pobrania poniżej w pdf

[pobierz] 3.9 MB roboty-fundamentowe-ponizej-poziomu-wod-gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych-igłofiltry