Inspektor nadzoru Poznań


Oferujemy usługi inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Nadzór obejmuje:

 

 • pełnobranżowy nadzór inwestorski
 • sporzędzenie kosztorysów inwestorskich
 • ofertowanie i kalkulowanie inwestycji
 • optymalizację projektu pod wzlędem kosztów realizacji inwestycji
 • ocenę projektu pod względem formalno-prawnym
 • ocenę zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją inwestycji
 • udział w negocjacjach z generalnym wykonawcą
 • sporządzenie umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą
 • sporządzenie lub kontrolę kosztorysów na roboty dodatkowe
 • udział w procesie odbiorowym budynku przez PSP, PSSE, PINB
 • udział w przeglądach gwarancyjnych budynku
 • dokonywanie przeglądów budowlanych budynku w trakcie eksploatacji
Inspektor nadzoru inwestorkiego Poznań, budowa hotelu
Inspektor nadzoru inwestorskiego, remont zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu
Inspektor nadozru inwestorskiego przy zabytkach Poznań
Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi WSB w Poznaniu
Inspektor budowlany Poznań
Inspektor nadzoru remont zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 40 w Poznaniu
Inspektor Nadzoru remont dachu budynku WSB we Wrocławiu
Nadzór inwestorski nad remontem budynku przy ul. Kościuszki 103 w Poznaniu
Nadzór budowlany nad remontem dachu-WSB Wrocław
Nadzór budowlany, wzmocnienie stropu WSB Poznań
Nadzór nad remontem zabytkowej kamienicy w Poznaniu ul. Grunwaldzka
Inspektor nadzoru, remont dachu WSB Wrocław
Inspektor budowy, remont pomieszczeń WSB Poznań
Nadzór inwestorski nad remontem elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 40 w Poznaniu
Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi budynku w Lubinie
Inspektor nadzu inwestorskiego, remont schodów we Wrocławiu
Nadzór inwestorski remontu biblioteki dziekanatu WSB Poznań
Nadzór inwestorski nad budową Hostelu w Poznaniu
Trwają prace murarskie na Hostelu w Poznaniu- Inspektor Nadzoru Poznań
Nadzór inwestorski nad rozbudową Green Hotel w Komornikach