Kierowanie i nadzorowanie prac przy zabytkach


Pełnienie funkcji kierownik budowy przy przebudowie i remoncie zabytkowego budynku Starego Kasyna Wojskowego na Biedrusku koło Poznania
Kierowanie robotami przy zabytkach
Kierowanie robotami przy zabytkach

Specjalizujemy się w kierowaniu robotami budowalnymi oraz nadzorem inwestorskim przy obiektach zabytkowych.

Kierowanie robotami budowlanymi przy remoncie zabytkowego pałacu w Charcicach
Inspektor nadzoru inwestorskiego, remont elewacji kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 40 w Poznaniu
Remont budynku "Szatni-Łaźni" w Poznaniu
Remont dworca kolejowego w Jarocinie
Remont kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 33 w Poznaniu
Kierowanie robotami budowlanymi przy remoncie kościoła w Ryczywole
Kierownik budowy, analiza przyczyn spękań konstrukcji gotyckiego kościoła
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Remont budynku WSB w Poznaniu ul. Ratajczaka
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Przebudowa budynku WSB przy ul. Powstańców Wlkp. w Poznaniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Przebudowa budynku WSB przy ul. Kościuszki 103 w Poznaniu