Pobieranie plików


[pobierz] 0.1 MB wzor-umowy-o-roboty-budowlane

Wzór umowy o roboty budowlane

[pobierz] 0.1 MB protokol-odbioru-robot

Wzór protokołu odbioru robót

[pobierz] 0.1 MB protokol-z-odbioru-mieszkania

Protokół z odbioru mieszkania

[pobierz] 0.1 MB protokol_koniecznosci

Protokół konieczności, roboty dodatkowe

 

[pobierz] 0.1 MB protokol-przekazania1

Protokół przekazania placu budowy

 

[pobierz] 0.1 MB oświadczenie-kierowniaka-budowy

 Oświadczenie kierownika budowy-zgodność z projektem

 

[pobierz] 0.1 MB karta20090319

Zawiadomienie o terminie zakończeniu robót budowlanych-karta informacyjna

 

[pobierz] 0.4 MB zawiad_koniec

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

 

[pobierz] 0.1 MB pozwol_uzytek

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

[pobierz] 0.1 MB zawiadomienie

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie

Oświadczenie kierownika budowy-rozpoczecie budowy

[pobierz] 0.1 MB 768mamfirme.pl